Sąlygos ir taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

1.2. Pardavėjas ir el. svetainės www.shoeland.lt operatorius yra UAB Limarto LT, įmonės kodas 303189032, PVM mokėtojo kodas LT100008206019, adresas korespondencijai – Kolektyvo g. 15, LT-08314 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@shoeland.lt.

II. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis ir privatumo politika, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, kai mes gauname Jūsų užsakymą ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.

III. JŪSŲ TEISĖS

3.1. Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal LR įstatymus.

IV. JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Jūs įsipareigojate apmokėti už užsakytas prekes pagal savo apmokėjimo pasirinkimą, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip. Išsamią informaciją, apie prekių apmokėjimo galimus būdus, žiūrėkite puslapyje –  Prekių apmokėjimas.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamiesi šia e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

V. MŪSŲ TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime, be išankstinio perspėjimo, apriboti, sustabdyti galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas apie tai informuodami Jus šioje el.parduotuvėje.

VI. MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes į Jūsų nurodytą vietą ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytų prekių, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogiškas ar panašias prekes, o Jums nesutikus, grąžinti sumokėtus pinigus per 72 valandas.

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote, kartu su Mumis ar Mūsų įgaliotu atstovu, patikrinti bendrą siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius siuntos pristatymo dokumente ar padiktavus siuntos atsiėmimo kodą kurjeriui ar suvedus siuntos atsiėmimo kodą paštomate yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos galite nepriimti apie tai pažymėję siuntos važtaraštyje arba iš karto (kai tik siunta atsiduria Jūsų rankose) susisiekti su Mumis, informuojant, nufotografuojant siuntos pažeidimą. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų ar priėmus ir iš kart nesusisiekus dėl matomų pažeidimų – laikoma, kad siunta perduota tvarkingai.

7.5. Išsamią informaciją, apie prekių pristatymo galimus būdus, kainas, terminus, įgaliotus atstovus, žiūrėkite puslapyje –  Prekių pristatymas.

VIII. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes ar Mūsų atstovai daikto grąžinimui gali ir nepriimti.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs arba Mes, jei Jums bus tinkami mūsų siūlomi grąžinimo variantai.

8.5. Kai grąžinama nauja nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška ar panašia preke. Tuo atveju kai Mes neturime analogiškos prekės, arba Jūs nenorite keisti, Mes per 72 val. grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

8.6. Išsamią informaciją, apie prekių grąžinimo galimus būdus, kainas, garantijas, žiūrėkite puslapyje –  Prekių grąžinimas.

IX. ATSAKOMYBĖS

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos ar užsakymo pateikimo formoje pateiktus duomenis ir tų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos ar užsakymo formoje, Mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius, t.y. už vėluojančią siuntą, pasiklydusią siuntą ir kt.

9.2. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo/slaptažodžio perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu/slaptažodžiu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus mūsų e-parduotuvėje.

X. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos ir/ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/ar telefonu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje Kontaktai nurodytomis priemonėmis.

XI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

11.2. Pardavėjas neperduoda (nebent LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis ar įmones, kurioms šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui, t.y. asmenims/ įmonėms teikiančioms prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.

11.3. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami Jūsų sutikimą, kurį duodate tada, kai registruojatės šioje e-parduotuvėje, ir tada, kai patvirtinate sudarytą sandorį, t.y. kai paspaudžiate “Užsakyti”. Jūs savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis duodate visiškai savanoriškai, kai prisiregistruojate e-parduotuvėje ir/ar joje užsakote prekes.

11.4. Jūs galite nenurodydami jokios priežasties bet kada atšaukti savo sutikimą arba paprašyti, kad mes:

– ištrintume Jūsų duomenis. Prašymas ištrinti duomenis nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Duomenų ištrynimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

–  ribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymo trukmę arba apimtį. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams;

– Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiek visa apimtimi, tiek konkrečiu tikslu. Toks prašymas nedarys jokio poveikio iki tol atliktiems veiksmams. Prieštaravimo pareiškimas reiškia, kad svetainėje esanti Jūsų naudotojo paskyra bus panaikinta, o mes nebetvarkysime Jūsų duomenų;

–  patikslintume ar ištaisytume Jūsų asmens duomenis. Tai taip pat Jūs galite padaryti ir patys prisijungę e-parduotuvėje prie savo paskyros „MANO DUOMENYS“ skiltyje;

– pateiktume informaciją apie Mūsų vykdomo Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimtį.

11.5. Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol panaikinama e-parduotuvėje esanti naudotojo paskyra. Naudotojo paskyra gali būti panaikinta Jums prašant, atšaukus sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, pareiškus prašymą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba paprašius, kad duomenys būtų ištrinti. Tokiu atveju mūsų sistemose, t.y. e-parduotuvės užsakymų istorijoje, buhalterinėse programose, bei buhalteriniuose popieriniuose dokumentuose liks tik archyvų informacija apie Jūsų visus buvusius sandorius.

11.6. Mes galime pavesti tvarkyti asmens duomenis savo verslo partneriams, jei tai būtina sandoriams įvykdyti. Pavyzdžiui, paruošti Jūsų užsakytas prekes ir jas išsiųsti arba perduoti parengtą komercinę informaciją (pastarasis atvejis susijęs su tais naudotojais, kurie sutiko gauti Naujienlaiškius). Naudotojų asmens duomenys jokiais būdais nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus perdavimą šiose Taisyklėse nurodytais tikslais, o tai reiškia, kad jais nebus dalijamasi su kitais subjektais tam, kad trečiosios šalys galėtų platinti reklaminę medžiagą.

11.7. Jūs galite prenumeruoti mūsų naujienlaiškius nurodę savo el. pašto adresą ir jį užsakę. Paspaudus “Užsakyti” Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi komercinės ir reklaminės informacijos gavimo tikslais. Mes Jums galime siųsti naujienlaiškius, norėdami informuoti Jus apie naujausius pasiūlymus (pvz., naujas prekes, specialius pasiūlymus ar išpardavimą). Jūs galite bet kada atsisakyti gauti naujienlaiškius paspausdę naujienlaiškyje esančią nuorodą arba mus informavę skiltyje “Kontaktai” esančiais kontaktais/ nuorodomis.

11.8. Mūsų e-parduotuvėje yra „Facebook“ ir “Instagram” įskiepiai. Jie žymimi „Facebook“ ir “Instagram” logotipais. Šie įskiepiai tiesiogiai sujungia Jus su mūsų „Facebook“ ir “Instagram” profiliais. „Facebook“ ir “Instagram” sudaroma galimybė pagal Jūsų IP adresą nustatyti, kad Jūs lankėtės mūsų svetainėje. Jei Jūs lankotės mūsų svetainėje būdami prisijungę prie savo „Facebook“ ar “Instagram” profilio, šios programos įrašys informaciją apie apsilankymą. Net jei nesate prisijungę prie šių programų, jos turi galimybę gauti su IP adresu susijusią informaciją. Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad „Facebook“ ir “Instagram” neinformuoja Mūsų apie duomenis, kuriuos surinko, ir apie tai, kaip juos naudoja. Jei norite gauti papildomos informacijos apie „Facebook“ ir “Instagram” privatumo užtikrinimo politikas, siūlome Jums tiesiogiai kreiptis į juos ir susipažinti su jų privatumo užtikrinimo politika adresu https://www.facebook.com/about/privacy/ . Jei nenorite, kad „Facebook“ ir “Instagram” turėtų galimybę gauti informaciją apie Jūsų lankymąsi Mūsų e-parduotuvėje, rekomenduojame Jums pirmiausia atsijungti nuo savo „Facebook“ ir “Instagram” paskyrų.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo yra draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Šių sąlygų ir taisyklių redakcija paskelbta ir galioja nuo 2021.04.10.

12.5. Jeigu turite klausimų, pasiūlymų, pastebėjimų – susisiekite su mumis Kontaktai skiltyje nurodytais kontaktais.

Krepšelis
Prisijungti

Dar nėra paskyros?