Privatumo politika

Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma nurodyti tik pateikiant užsakymą. Ši elektroninė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

 

Pirkėjas šioje el.parduotuvėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas užpildo registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje. Taip pat pirkėjas turi šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

 

Pirkėjas, užsiregistruodamas www.shoeland.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Taip pat Pirkėjas patvirtina, kad jis turi pilną teisę užsakyti prekes šioje e-parduotuvėje ir yra susipažinęs su šios e-parduotuvės Sąlygomis ir taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas atskleidžia savo prisijungimo duomenis kitiems asmenims, www.shoeland.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

Pirkite atsakingai ir būkite tolerantiški vieni kitiems.

www.shoeland.lt kolektyvas

Loading...